logo-Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

BIP-Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

  

BIP | Strona główna

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

 

Adres: ul. Komorowicka 48, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48 33 812 45 77; +48 33 812 69 51

Fax: +48 33 812 45 77; +48 33 812 69 51 - wew. 21

E-mail: biblioteka@pbw.bielsko.pl

www: www.pbw.bielsko.pl

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej jest placówką oświatową, jednostką organizacyjną Województwa Śląskiego. Tworzą ją: biblioteka macierzysta w Bielsku-Białej oraz 4 biblioteki filialne działające na terenie województwa śląskiego: w Cieszynie, Milówce, Skoczowie i Żywcu. Placówka służy w szczególności mieszkającym i/lub pracującym (studiującym) na terenie województwa pracownikom instytucji oświatowych i kulturalnych, studentom oraz wszystkim zainteresowanym edukacją.  Biblioteka gromadzi i udostępnia wydawnictwa (książki, czasopisma, multimedia, zbiory elektroniczne) z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych w języku polskim i w językach obcych, publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania, literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia, piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, programy nauczania i podręczniki szkolne, materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu.

Ponadto Biblioteka prowadzi różnorodne działania edukacyjne, kulturalne i regionalne (lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjne, spotkania autorskie, warsztaty, sieci współpracy i samokształcenia.