logo BIP PBW B-Bpowiększ tekst

Biuletyn Informacji Publicznej
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Rok kontroli: 2017

Podmiot kontrolujący:Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Termin przeprowadzenia
kontroli:
26.09.2017 r. - 12.10.2017 r.
Zakres kontroli:Gospodarka finansowa za lata 2014-2017
+Historia zmian+ Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Ostatnia edycja: 2018-01-04 12:34:26

Podmiot kontrolujący:Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Termin przeprowadzenia
kontroli:
21.04.2017 r.
Zakres kontroli:Kontrola finansowa 2016-2017 - 5% wydatków rzeczowych, doskonalenie zawodowe nauczycieli-kontrola finansowa 2016 rok.
+Historia zmian+ Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Ostatnia edycja: 2017-05-11 11:08:41

Rok kontroli: 2016

Podmiot kontrolujący:Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Termin przeprowadzenia
kontroli:
14.12.2016 r.
Zakres kontroli:Zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, załatwianie skarg i wniosków zgłoszonych do placówki, udostępnianie informacji publicznej.
+Historia zmian+ Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Ostatnia edycja: 2017-03-01 07:27:04

Rok kontroli: 2015

Podmiot kontrolujący:Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej Wydział Kontroli Płatników Składek
Termin przeprowadzenia
kontroli:
02.04.2015 - 20.04.2015 r.
Zakres kontroli:
  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
+Historia zmian+ Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Ostatnia edycja: 2015-06-02 13:23:42

Rok kontroli: 2014

Podmiot kontrolujący:Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Termin przeprowadzenia
kontroli:
30.10.2014 r.
Zakres kontroli:Zgodność zatrudniania z arkuszem organizacyjnym, załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do placówki, stosowanie ramowego rzeczowego wykazu akt, rejestracja i obieg dokumentów, udostępnianie informacji publicznej.
+Historia zmian+ Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Ostatnia edycja: 2015-01-02 11:57:32

Podmiot kontrolujący:Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Termin przeprowadzenia
kontroli:
05.09.2014 r. – 26.09.2014 r.
Zakres kontroli:Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej z lata 2011-2013 i bieżącej.
+Historia zmian+ Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Ostatnia edycja: 2015-01-02 11:57:32

Podmiot kontrolujący:Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Termin przeprowadzenia
kontroli:
04.04.2014 r.
Zakres kontroli:Kontrola finansowa za lata 2013-2014. Kontrola analizy struktury zatrudnienia oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy Karty Nauczyciela z 2013 r.
+Historia zmian+ Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Ostatnia edycja: 2015-01-02 11:57:32

Podmiot kontrolujący:Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy. Oddział w Bielsku-Białej
Termin przeprowadzenia
kontroli:
21.03.2014 r.
Zakres kontroli:Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy, w tym bhp.
+Historia zmian+ Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Ostatnia edycja: 2015-01-02 11:57:32

Rok kontroli: 2013

Podmiot kontrolujący:Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy. Oddział w Bielsku-Białej
Termin przeprowadzenia
kontroli:
25.09.2013 r., 27.09.2013 r.
Zakres kontroli:Rekontrola uprzednio wydanych środków prawnych, wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy, w tym bhp.
+Historia zmian+ Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Ostatnia edycja: 2015-01-02 11:57:32

Podmiot kontrolujący:Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Termin przeprowadzenia
kontroli:
19.09.2013 r.
Zakres kontroli:Przestrzeganie regulaminu wynagradzania nauczycieli w zakresie przyznawania dodatków funkcyjnych, dokonywanie okresowych ocen osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, dyscyplina pracy.
+Historia zmian+ Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Ostatnia edycja: 2015-01-02 11:57:32

Podmiot kontrolujący:Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej
Termin przeprowadzenia
kontroli:
24.04.2013 r.
Zakres kontroli:Kontrola prawidłowości organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami.
+Historia zmian+ Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Ostatnia edycja: 2015-01-02 11:57:32

Rok kontroli: 2012

Podmiot kontrolujący:Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnego dla Miasta Bielska-Białej
Termin przeprowadzenia
kontroli:
20.12.2012 r.
Zakres kontroli:Kontrola kotłowni węglowej.
+Historia zmian+ Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Ostatnia edycja: 2015-01-02 11:57:32

Podmiot kontrolujący:Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy. Oddział w Bielsku-Białej
Termin przeprowadzenia
kontroli:
13.11.2012 r., 16.11.2012 r.
Zakres kontroli:Techniczne bezpieczeństwo pracy, prawna ochrona pracy.
+Historia zmian+ Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Ostatnia edycja: 2015-01-02 11:57:32

Podmiot kontrolujący:Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Termin przeprowadzenia
kontroli:
20.02.2012 r. - 14.03.2012 r.
Zakres kontroli:Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2010-2011 i bieżący.
+Historia zmian+ Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Ostatnia edycja: 2015-01-02 11:57:32