logo BIP PBW B-Bpowiększ tekst

Biuletyn Informacji Publicznej
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Rejestr zmian w Biuletynie Informacji Publicznej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej


Opis zmiany: Dodanie Regulaminu korzystania ze zbiorów i uslug w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
Data: 2018-05-09 11:30:36
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie Regulaminu korzystania z bezprzewodowego dostępu do internetu (WiFi) w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
Data: 2018-05-09 11:30:36
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie Aneksu nr 1 do Regulaminu korzystania z Pracowni Multimedialnej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
Data: 2018-05-09 11:30:36
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Usunięcie wpisu "Aneks nr 1 Regulaminu udostępniania zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej" - Dokument nr 40.
Data: 2018-05-09 11:30:36
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Usunięcie wpisu "Aneks nr 1 Regulaminu dla czytelników Wydziału zbiorów audiowizualnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej" - Dokument nr 39.
Data: 2018-05-09 11:30:36
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Zmiana w nazwie. Poprawienie z "Regulamin korzystania z pracowni komputerowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej" na "Regulamin korzystania z pracowni multimedialnej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej".
Data: 2018-05-09 11:30:36
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Usunięcie wpisu "Regulamin korzystania z materiałów audiowizualnych w filiach PBW w Bielsku-Białej" - Dokument nr 6.
Data: 2018-05-09 11:30:36
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Usunięcie wpisu "Regulamin dla czytelników Wydziału zbiorów audiowizualnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej" - Dokument nr 5.
Data: 2018-05-09 11:30:36
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Usunięcie wpisu "Regulamin udostępniania zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej" - Dokument nr 4.
Data: 2018-05-09 11:30:36
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie informacji o majątku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej za rok 2017.
Data: 2018-04-03 09:41:26
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie budżetu za rok 2018 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
Data: 2018-04-03 09:41:26
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie uzupełnionego budżetu za rok 2017 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
Data: 2018-04-03 09:41:26
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
Data: 2018-02-13 12:55:11
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie kontroli
Data: 2018-01-04 12:34:26
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika Wydziału Zbiorów Audiowizualnych.
Data: 2017-09-05 12:32:24
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego i Czytelni.
Data: 2017-09-05 12:32:24
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika Wydziału Współpracy ze Środowiskiem
Data: 2017-09-05 12:32:24
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika Filii PBW w Żywcu.
Data: 2017-09-05 12:32:24
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie aneksu nr 2 do Regulaminu pracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
Data: 2017-06-19 12:06:39
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie kontroli
Data: 2017-05-11 11:08:41
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie informacji o majątku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej za rok 2016.
Data: 2017-04-03 10:52:36
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie budżetu za rok 2017 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
Data: 2017-04-03 10:51:50
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie uzupełnionego budżetu za rok 2016 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
Data: 2017-04-03 10:51:05
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie kontroli
Data: 2017-03-01 07:27:04
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Zmiana nazwiska osoby powołanej na stanowisko.
Data: 2017-02-16 12:50:56
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie Regulaminu Usługi Zamów Skan Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
Data: 2016-11-02 07:06:33
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie Aneksu nr 1 Regulaminu udostępniania zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
Data: 2016-07-22 10:55:33
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie Aneksu nr 1 Regulaminu dla czytelników Wydziału zbiorów audiowizualnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
Data: 2016-07-22 10:54:46
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze główny księgowy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
Data: 2016-06-24 13:09:34
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie ogłoszenia: Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 48 ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę.
Data: 2016-06-08 11:13:03
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie Działu BIP "Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwa" oraz umieszczenie spisu prowadzonych ewidencji, rejestrów i archiw w Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
Data: 2016-05-13 12:48:07
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie informacji o majątku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej za rok 2015.
Data: 2016-04-26 10:52:23
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie budżetu za rok 2016 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
Data: 2016-04-26 10:52:23
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie uzupełnionego budżetu za rok 2015 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
Data: 2016-04-26 10:52:23
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie Aneksu nr 1 do Statutu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
Data: 2016-04-06 14:07:05
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie numeru wewnętrznego
Data: 2016-02-17 13:25:25
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Powołanie na stanowisko kierownika Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Poprawienie formatu numeru telefonu.
Data: 2016-02-17 13:25:25
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Powołanie na stanowisko kierownika Filii PBW w Żywcu.
Data: 2016-02-17 13:25:25
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
Data: 2016-02-17 13:25:12
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie kontroli
Data: 2015-06-02 13:23:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie nowego regulaminu pracowni multimedialnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
Data: 2015-05-20 14:20:12
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie informacji o majątku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej za rok 2014.
Data: 2015-03-30 14:00:20
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie budżetu za rok 2015 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
Data: 2015-03-30 14:00:20
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie uzupełnionego budżetu za rok 2014 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
Data: 2015-03-30 14:00:16
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie Informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej
Data: 2015-03-04 17:14:06
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie ogłoszenia:Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 48 ogłasza nabór na stanowisko starszego referenta w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę.
Data: 2015-02-13 15:57:33
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie formularza z oświadczeniami dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Data: 2015-02-13 15:57:33
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Data: 2015-02-13 15:57:33
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej do schematu organizacyjnego.
Data: 2015-01-02 13:35:56
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie schematu organizacyjnego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
Data: 2015-01-02 13:35:56
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie kontroli
Data: 2015-01-02 11:57:32
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie kontroli
Data: 2015-01-02 11:57:32
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie kontroli
Data: 2015-01-02 11:57:32
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie kontroli
Data: 2015-01-02 11:57:32
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie kontroli
Data: 2015-01-02 11:57:32
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie kontroli
Data: 2015-01-02 11:57:32
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie kontroli
Data: 2015-01-02 11:57:32
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie kontroli
Data: 2015-01-02 11:57:32
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie kontroli
Data: 2015-01-02 11:57:32
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie kontroli
Data: 2015-01-02 11:57:32
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika Filii PBW w Żywcu
Data: 2014-09-23 15:16:38
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie budżetu za rok 2014 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
Data: 2014-09-18 10:18:09
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie budżetu za rok 2013 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
Data: 2014-02-20 09:50:26
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie informacji o majątku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej za rok 2013.
Data: 2014-02-20 09:50:26
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie Wniosku o udostępnienie informacji publicznej do Zasad udostepniania informacji publicznej (załącznik nr 1) w Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Udostępnianie Informacji Publicznej]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie Zasad udostepniania informacji publicznej w Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Udostępnianie Informacji Publicznej]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Nabór na wolne stanowiska urzędnicze]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie informacji o majątku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej za rok 2012. [Start systemu BIP: Majątek Instytucji]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie informacji o majątku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej za rok 2011. [Start systemu BIP: Majątek Instytucji]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie informacji o majątku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej za rok 2010. [Start systemu BIP: Majątek Instytucji]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie budżetu za rok 2012 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Budżet]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie budżetu za rok 2011 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Budżet]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie budżetu za rok 2010 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Budżet]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie budżetu za rok 2009 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Budżet]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie Regulaminu korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Regulaminy dla Czytelników]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie Regulaminu korzystania z materiałów audiowizualnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Regulaminy dla Czytelników]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie Regulaminu dla czytelników Wydziału zbiorów audiowizualnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Regulaminy dla Czytelników]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie Regulaminu udostępniania zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Regulaminy dla Czytelników]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie załącznika nr 1 do Regulaminu pracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Regulamin pracy]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie Regulaminu pracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Regulamin pracy]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie Statutu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Statut instytucji]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie danych pracownika związanych z książką teleadresową Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Książka teleadresowa]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie danych pracownika związanych z książką teleadresową Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Książka teleadresowa]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie danych pracownika związanych z książką teleadresową Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Książka teleadresowa]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie danych pracownika związanych z książką teleadresową Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Książka teleadresowa]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie danych pracownika związanych z książką teleadresową Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Książka teleadresowa]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie danych pracownika związanych z książką teleadresową Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Książka teleadresowa]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie danych pracownika związanych z książką teleadresową Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Książka teleadresowa]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie danych pracownika związanych z książką teleadresową Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Książka teleadresowa]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie danych pracownika związanych z książką teleadresową Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Książka teleadresowa]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie danych pracownika związanych z książką teleadresową Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Książka teleadresowa]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie danych teleadresowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. [Start systemu BIP: Dane jednostki]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie użytkownika wprowadzającego treść. [Start systemu BIP: Redakcja]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński
Opis zmiany: Dodanie użytkownika odpowiedzialnego za treść. [Start systemu BIP: Redakcja]
Data: 2014-01-02 08:55:42
Opowiedzialny za treść: Anna Niemiec-Warzecha | Wprowadzający: Michał Wątrobiński