logo-Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

BIP-Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

  

BIP | Poprzednie wersje

 

Wersja archiwalna działu Kontrole zewnętrzne z dnia 27 luty 2021 22:47:33

 

Rok kontroli: 2020

 

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin przeprowadzenia kontroli: 27.11 – 09.12. 2020 r.

Zakres kontroli:

Gospodarka finansowa za lata 2018 -2020

 


 

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy

Termin przeprowadzenia kontroli: 13.10 – 14.10. 2020 r.

Zakres kontroli:

wybrane zagadnienia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, celem przeciwdziałania za narażenie czynnikiem biologicznym tj. wirusem SARS-CoV-2

 


 

Rok kontroli: 2019

 

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin przeprowadzenia kontroli: 25.01 – 28.01. 2019 r.

Zakres kontroli:

Gospodarka finansowa za rok 2018-2019 (w szczególności 5% wydatków rzeczowych, doskonalenie zawodowe)

 


 

Rok kontroli: 2017

 

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin przeprowadzenia kontroli: 26.09.2017 r. - 12.10.2017 r.

Zakres kontroli:

Gospodarka finansowa za lata 2014-2017

 


 

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.04.2017 r.

Zakres kontroli:

Kontrola finansowa 2016-2017 - 5% wydatków rzeczowych, doskonalenie zawodowe nauczycieli-kontrola finansowa 2016 rok.

 


 

Rok kontroli: 2016

 

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin przeprowadzenia kontroli: 14.12.2016 r.

Zakres kontroli:

Zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, załatwianie skarg i wniosków zgłoszonych do placówki, udostępnianie informacji publicznej.

 


 

Rok kontroli: 2015

 

Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej Wydział Kontroli Płatników Składek

Termin przeprowadzenia kontroli: 02.04.2015 - 20.04.2015 r.

Zakres kontroli:

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

3. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 


 

Rok kontroli: 2014

 

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin przeprowadzenia kontroli: 30.10.2014 r.

Zakres kontroli:

Zgodność zatrudniania z arkuszem organizacyjnym, załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do placówki, stosowanie ramowego rzeczowego wykazu akt, rejestracja i obieg dokumentów, udostępnianie informacji publicznej.

 


 

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin przeprowadzenia kontroli: 05.09.2014 r. – 26.09.2014 r.

Zakres kontroli:

Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej z lata 2011-2013 i bieżącej.

 


 

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin przeprowadzenia kontroli: 04.04.2014 r.

Zakres kontroli:

Kontrola finansowa za lata 2013-2014. Kontrola analizy struktury zatrudnienia oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy Karty Nauczyciela z 2013 r.

 


 

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy. Oddział w Bielsku-Białej

Termin przeprowadzenia kontroli: 21.03.2014 r.

Zakres kontroli:

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy, w tym bhp.

 


 

Rok kontroli: 2013

 

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy. Oddział w Bielsku-Białej

Termin przeprowadzenia kontroli: 25.09.2013 r., 27.09.2013 r.

Zakres kontroli:

Rekontrola uprzednio wydanych środków prawnych, wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy, w tym bhp.

 


 

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin przeprowadzenia kontroli: 19.09.2013 r.

Zakres kontroli:

Przestrzeganie regulaminu wynagradzania nauczycieli w zakresie przyznawania dodatków funkcyjnych, dokonywanie okresowych ocen osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, dyscyplina pracy.

 


 

Podmiot kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej

Termin przeprowadzenia kontroli: 24.04.2013 r.

Zakres kontroli:

Kontrola prawidłowości organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami.

 


 

Rok kontroli: 2012

 

Podmiot kontrolujący: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnego dla Miasta Bielska-Białej

Termin przeprowadzenia kontroli: 20.12.2012 r.

Zakres kontroli:

Kontrola kotłowni węglowej.

 


 

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy. Oddział w Bielsku-Białej

Termin przeprowadzenia kontroli: 13.11.2012 r., 16.11.2012 r.

Zakres kontroli:

Techniczne bezpieczeństwo pracy, prawna ochrona pracy.

 


 

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin przeprowadzenia kontroli: 20.02.2012 r. - 14.03.2012 r.

Zakres kontroli:

Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2010-2011 i bieżący.